Mali Yönetim Politikası

Nazilli Ticaret Borsası olarak 5174 sayılı TOBB kanunu çerçevesinde elde ettiğimiz mali kaynakları üyelerimizin faydasına planlı ve etkin şekilde kullanmak ve üyelerimizin ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde karşılayabilmek için mali yönetimde;

✷  Gelirimizi sürekli artırmak,

✷  Toplam özvarlığımızı yaptığı yatırımlarla genişletmek,

✷  Kurumsal performansımızı hizmetlerimizde sürekli iyileşmeyi sağlayarak yükseltmek,

✷  Kurum ve üyelerinin mali menfaatlerini gözetmek,

✷  Sosyal sorumluluk projeleri yürütmek,

✷  Güvenilir kurum imajında süreklilik sağlamak,

✷  Şeffaf ve hesap verebilir olmak,

✷  Mali kaynaklarımızı kurumsal stratejik hedeflerimize odaklı kullanmak,

✷  Mali risk yönetimi, önceliklendirme ve ihtiyatlılık gibi muhasebe ilke ve kurallara uygun davranmak.

Politikalarımız
Whatsapp ile İletişime Geç
İletişim Tercihi