İnsan Kaynakları Politikası
İnsan kaynakları yönetiminde yetkinlik, sürekli gelişim ve eşitlik odaklı olmak. 

  •   İşin gerektirdiği nitelik, yetenek ve bütçe imkânları doğrultusunda yeterli sayıda insan kaynağını istihdam etmek,
  •   Çalışanların bilgi ve becerilerini arttırarak mesleki ve kişisel anlamda sürekli gelişimine olanak sağlamak,
  •   Görev tanımının gerektirdiği sorumluluk, risk, deneyim ve liyakat doğrultusunda ücretlendirme yapmak,
  •   Çalışanların kurum aidiyetini ve motivasyonunu ön planda tutmak,
  •   Çalışan performansını düzenli olarak izlemek, performansı doğrultusunda ödül – ceza sistemi uygulamak,
  •   Çalışan öneri ve beklentilerini dikkate almak,
  •   Çalışanlar arasında fırsat eşitliği olan bireysel ve kurumsal değerlerin paylaşıldığı; Nitelikli, huzurlu ve sıcak çalışma ortamı sağlamak,
  •   Tüm insan kaynakları uygulamalarımızı günün şartlarına göre gözden geçirip, güncellemektir
Politikalarımız
Whatsapp ile İletişime Geç
İletişim Tercihi