TarihçemizNazilli Ticaret Borsası 5590 sayılı kanun gereğince 1966 yılında Ticaret Bakanlığının onayını alarak kurulmuştur. Seçim kurulu, en az beş meslek komitesi teşkil edilemediğinden dolayı meslek gruplarının kullandıkları oylarla 8 Eylül 1966 tarihinde yapılan seçimle borsa meclisini tayin etmiştir. A. Fuat Amasya, Alim Mumcu, Hilmi Erten, Ragıp Kutsal, Emin Elgün, Mahmut Bükey, O. Zeki Gökçe, Ahmet Erkut, A. Erdoğan Sütçü ve Nuri Dokumacı’nın oluşturdukları bir konseyce ilk borsa meclisi kurulmuştur. Borsa 75 üye ile faaliyetine fiilen 01 Ocak 1967 tarihinden itibaren başlamıştır. Borsamız yaklaşık 487 m2 alan üzerine kurulu olan hizmet binasında hizmet vermektedir. 


İlk tescil işlemi 30.03.1967 tarihinde Sümerbank Nazilli Basma Sanayi Müessesinin , Söke Değirmencilik Ltd. Şti.’ne 76 krş dan yağlık pamuk çekirdeği satışı tescil edilerek kayıtlara geçirilmiştir. Bu tarihten itibaren Nazilli Ticaret Borsası kanun ve yönetmelik esasları içerisinde hizmet ifasına devam etmiş ve bölgenin ekonomik hayatındaki yerini almıştır.


2004 Yılında 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Oda ve Borsalar Kanunu'nun yürürlüğe girmesi ile tüm faaliyetler 5174 Sayılı Kanun ve bu Kanun uyarınca çıkarılmış olan Yönetmelikler kapsamında sürdürülmeye başlanmıştır.Hakkımızda
Whatsapp ile İletişime Geç
İletişim Tercihi