Güvenlik Kameraları Aydınlatma Metni

Nazilli Ticaret Borsası Hizmet Binası İçerisinde Yer Alan Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Nazilli Ticaret Borsası tarafından hazırlanmıştır.

Hizmet binamız içerisindeki giriş kapıları, bina dış cephesi, otopark, danışma ve kat koridorları hizmet alanında bulunan toplam 8, Nazilli Canlı Hayvan Pazarında 32 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla bina ve Pazar güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi yapılmaktadır.

Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Nazilli Ticaret Borsası Cumhuriyet Mahallesi 228 Sk. No: 33 adresine yazılı olarak veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden info@nazillitb.org.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.

 

Whatsapp ile İletişime Geç
İletişim Tercihi