Haberler

NAZİLLİ TİCARET BORSASI 775 ADA 91 PARSEL A BLOK İNCE İNŞAATI YAPIM İHALESİ

  • 04.03.2022
  • nazillitb
Nazilli Ticaret Borsası Hizmet Binası İnce İnşaatı Yapım İşi İhalesi Yapılacaktır.

Tekliflerin sunulacağı adres

:

Nazilli Ticaret Borsası

İhalenin yapılacağı adres

:

Cumhuriyet Mah.228 Sok.No:33 Nazilli/AYDIN

İhaleye son teklif verme tarihi ve saati

:

10/03/2022 Perşembe günü saat 12:00

İhale Tarih ve saati

:

10/03/2022 Perşembe günü saat 15:00

İç zarfların açılacağı tarih ve saat

:

10/03/2022 Perşembe günü saat 15:00

İhale komisyonu toplantı yeri

:

Nazilli Ticaret Borsası Hizmet Binası


İhale dokümanının görülmesi ve temini

İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İşverence onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur. İhale dokümanının son satın alınma tarihi  09.03.2022 saat: 17:00   dir.

a) İhale dokümanının görüleceği yer   : Nazilli Ticaret Borsası Cumhuriyet Mah.228 Sok.No:33 Nazilli/ Genel Sekreterlik
b) İhale dokümanının alınabileceği yer: Nazilli Ticaret Borsası Cumhuriyet Mah.228 Sok.No:33 Nazilli/ Genel Sekreterlik
c) İhale dokümanı satış bedeli: 1.000,00 TL


İhale dokümanı bedelinin yatırılacağı yer: T.Halk Bankası A.Ş. – Nazilli Şubesi ;

TR64 0001 2009 5340 0016 0001 21  (Hesap No: 0534-16000121)

İhale dokümanını satın almak isteyenler, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. Bu incelemeden sonra, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamının aslına uygun olarak teslim alındığına dair form, bir tanesi satın alana verilmek üzere iki nüsha olarak düzenlenir.

İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır.

  1. İhale şartnamesi
  2. Özel şartname
  3. Sözleşme tasarısı
  4. Standart formlar
  5. Teknik şartname
  6. Mahal Listesi
  7. Uygulama projeleri
  • NAZİLLİ TİCARET BORSASI 775 ADA 91 PARSEL A BLOK İNCE İNŞAATI YAPIM İHALESİ
Whatsapp ile İletişime Geç
İletişim Tercihi