KAYIT İŞLEMLERİ

BORSAYA KAYIT YÜKÜMLÜLÜĞÜ

5174 sayılı Kanunun 32. maddesi gereğince Borsa Kotasyonuna dahil maddelerin asgari miktarları üzerinde alım veya satım işlemi yapan her firma bulunduğu yerin Borsasına kaydolmak zorundadır. Buna uymayan firmaların kayıtları borsaca re'sen yapılır ve kendilerine bildirilir.

NAZİLLİ TİCARET BORSASINA KAYDOLACAK FİRMALAR HAKKINDA BİLGİ

GERÇEK KİŞİLER İÇİN GEREKLİ KOŞUL;

Esnaf Sicili veya Ticaret Siciline kayıtlı olmak ve iştigal konuları arasında borsa kapsamında işlerinin bulunması gerekmektedir (Gıda, Canlı Hayvan, Deri, Tekstil Hammadde, vb. )

Gerçek Kişilerin Kaydı İçin Gerekli Belgeler

 • İkametgah İlmühaberi (Muhtardan veya Nüfus Müdürlüğünden alınmış.)
 • Noterden Tasdikli İmza Sirküleri
 • Ticaret Sicil Gazetesi veya Ticaret Sicil Belgesi (Son 6 aya ait olacak)
 • Fotoğraflı Nüfus Cüzdan Örneği (Muhtardan veya Nüfus Müdürlüğünden alınmış.)
 • Vergi Levhası Fotokopisi
 • 3 Adet Yeni Çekilmiş Fotoğrafı
 • Beyanname (Gerçek Kişi Kayıt Formu)
 • Kayıt Ücreti ……………..TL

- Gerçek kişi üyelik taahhütnamesi - Gerçek kişi kayıt beyannamesi - Gerçek kişi kayıt için gerekli belgeler

TÜZEL KİŞİLER İÇİN GEREKLİ KOŞUL;

Ticaret Sicilinde bulunan kayıtta, iştigal konuları arasında borsa kapsamında işlerin bulunması gerekmektedir (Gıda, Canlı Hayvan, Deri, Tekstil Hammadde, vb. )

 • Tüzel Kişilerin Kaydı İçin Gerekli Belgeler
 • Noterden Tasdikli İmza Sirküleri (Asıl)
 • Vergi Levhası Fotokopisi
 • Ticaret SicilGazetesi veya Ticaret Sicil Belgesi (Son 6 aya ait olacak)
 • Temsilcilerin Fotoğraflı Nüfus Cüz.Örn. (Muhtardan veya Nüfus Müdürlüğünden alınmış)
 • Temsilcilerin İkametgah İlmübaberleri (Muhtardan veya Nüfus Müdürlüğünden alınmış)
 • Temsilcilerin Yeni Çekilmiş 3 Adet Fotoğrafları
 • Beyanname (Tüzel Kişi Kayıt Formu )
 • Kayıt Ücreti ………………..TL.

- Tüzel kişi üyelik taahhütnamesi - Tüzel kişi kayıt beyannamesi - Tüzel kişi kayıt için gerekli belgeler

ÖRNEK ÜYE KAYIT DİLEKÇESİ
175 SERİ NOLU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

202 SERİ NOLU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ İLE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR

185 SERİ NOLU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

Hizmetlerimiz
Whatsapp ile İletişime Geç
İletişim Tercihi