Haberler

NAZİLLİ TİCARET BORSASI’NA AİT AYDIN İLİ, NAZİLLİ İLÇESİ, KARAÇAY MAHALLESİ, 2152 ADA, 20 PARSEL, 51 CİLT, 5019 SAYFA NUMARALI, 508,40 m² TAŞINMAZIN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE İLANIDIR.

  • 28.03.2024
  • nazillitb

DUYURU

NAZİLLİ TİCARET BORSASI’NA AİT AYDIN İLİ, NAZİLLİ İLÇESİ, KARAÇAY MAHALLESİ, 2152 ADA, 20 PARSEL, 51 CİLT, 5019 SAYFA NUMARALI, 508,40 m² TAŞINMAZIN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE İLANIDIR.

   İhale Konusu Arsa

Nazilli Ticaret Borsası’na ait, Aydın İli Nazilli İlçesi, Karaçay Mahallesi, 2152 Ada, 20 Parsel, 51 Cilt, 5019 Sayfa Numaralı 508,40 m² taşınmazın satışı gerçekleştirilecektir.

   İhale Yeri ve Zamanı

İhale 04.04.2024 günü saat 14:00’da Nazilli Ticaret Borsası Meclis Salonunda İhale Komisyonu ile teklif verenler ile yapılacaktır.

   Teklif Formları

Teklif zarfları en geç 04.04.2024 günü saat 12:00’ a kadar Nazilli Ticaret Borsası’na teslim edilecek olup posta yoluyla teklif alınmayacaktır. İstekliler şartname ve ekleri olan dosyayı en geç 03.04.2024 günü saat 17:30’a kadar Nazilli Ticaret Borsası’ndan temin edebilirler.

Teklif vermek isteyen gerçek veya tüzel kişilerin katılım bedelini ödeyerek şartnameyi Nazilli Ticaret Borsası’ndan almaları zorunludur.

   Geçici Teminat

İş bu ihale için yatırılması gereken geçici teminat tutarı 100.000,00 TL’ dir.

   Mevzuat

Nazilli Ticaret Borsası 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmadığından, taşınmazın satışını yapıp yapmamakta veya dilediği şartlarda dilediği kişi ya da kişilere, kurum ya da kuruluşlara yapmakta serbesttir. İşbu satış şartnamede verilen bilgiler, basın ve internette yayınlanan her türlü ilanlar taahhüt niteliğinde olmayıp, genel bilgi niteliğindedir. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Bilgi için iletişim telefonu: 0 256 313 14 18-19

         -İLAN OLUNUR-

  • NAZİLLİ TİCARET BORSASI’NA AİT AYDIN İLİ, NAZİLLİ İLÇESİ, KARAÇAY MAHALLESİ, 2152 ADA, 20 PARSEL, 51 CİLT, 5019 SAYFA NUMARALI, 508,40 m² TAŞINMAZIN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE İLANIDIR.
  • NAZİLLİ TİCARET BORSASI’NA AİT AYDIN İLİ, NAZİLLİ İLÇESİ, KARAÇAY MAHALLESİ, 2152 ADA, 20 PARSEL, 51 CİLT, 5019 SAYFA NUMARALI, 508,40 m² TAŞINMAZIN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE İLANIDIR.
Whatsapp ile İletişime Geç
İletişim Tercihi